toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi bại liệt lên đường được 120km vô 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. b) Bình lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ ngôi nhà cho tới bến xe cộ tổn thất nửa giờ. Hỏi ngôi nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và lên đường được quãng lối 6km. Hỏi người này đã lên đường vô thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi bại liệt lên đường được 120km vô 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng.

b) Bình lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ ngôi nhà cho tới bến xe cộ tổn thất nửa giờ. Hỏi ngôi nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và lên đường được quãng lối 6km. Hỏi người này đã lên đường vô thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong bại liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng lối kể từ ngôi nhà Bình cho tới bến xe cộ lâu năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian giảo người đi dạo lên đường quãng lối 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất phân phát và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng lối \(AB\) lâu năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi lên đường là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi cấp \(2\) đợt véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong bại liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian giảo xe cộ máy lên đường quãng lối \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: thu ky kim sao the

Cách 2: 

Trên và một quãng lối, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch tặc cùng nhau. Vận tốc xe hơi cấp \(2\) đợt véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) cấp \(2\) đợt thời hạn xe hơi lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) tổn thất \(1,5\) giờ thì xe cộ máy lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi khởi đầu từ A và B và một khi và lên đường trái hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng lối AB lâu năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi lên đường kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi lên đường kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất phân phát nằm trong 1 khi và vận động trái hướng nhau nên tao tìm hiểu tổng véc tơ vận tốc tức thời theo dõi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng lối AB : thời hạn lên đường nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo hình thức toán tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta với sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều bằng nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô lên đường kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô lên đường kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập luyện

  Một nền ngôi nhà hình chữ nhật với chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn bởi vì 3/4 chiều lâu năm. Người tao người sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền ngôi nhà bại liệt, giá chỉ chi phí từng viên gạch ốp là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền ngôi nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập luyện về biểu vật dụng

  Để biểu thị số kilomet bởi từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường rất có thể người sử dụng biểu vật dụng tiếp sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Trong tía ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối bại liệt, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối bại liệt. Hỏi ngày loại tía cửa hàng bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Một chiến thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong những,6km/giờ. a) Nếu thuyền lên đường xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền lên đường ngược dòng sản phẩm thì nên từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng lối như Khi xuôi dòng sản phẩm vô 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: con nuôi bất đắc dĩ