trắc nghiệm sử 11 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài đôi mươi (có đáp án): Chiến sự lan rộng ra rời khỏi cả nước

Câu 1. Sau Lúc chiếm lĩnh được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã trải gì?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 20

Quảng cáo

A. Tìm cơ hội xoa nhẹ nhàng cuộc đấu tranh giành của nhân dân

B. Tìm cơ hội mua sắm chuộc triều đình mái ấm Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập cỗ máy thống trị, sẵn sàng plan tiến công rời khỏi Bắc Kì

D. Ngừng plan không ngừng mở rộng trận đánh nhằm gia tăng lực lượng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung nào là không phản ánh trúng quyết sách trong phòng Nguyễn sau khoản thời gian Pháp đã sở hữu sáu tỉnh Nam Kì?

A. Tiếp tục tiến hành quyết sách “Bế quan liêu lan cảng”

Quảng cáo

B. Cử những phái bộ lên đường Pháp nhằm thương thuyết đề nghị lại sáu tỉnh Nam Kì

C. Đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nhân dân

D. Từ chối từng ý kiến đề nghị cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đứng trước vận nước nguy hiểm nan, ai là kẻ đang được bạo dạn nhấc lên triều đình những bạn dạng điếu trần, phân bua chủ ý cải tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương       B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết       D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để sẵn sàng tiến công rời khỏi Bắc Kì thứ tự loại nhất, thực dân Pháp đã trải gì?

A. Xây dựng lực lượng quân team ở Bắc Kì

B. Tăng cường viện binh hỗ trợ cho tới quân ở Bắc Kì

C. Cử con gián điệp rời khỏi Bắc tóm tình hình và mách bảo một số trong những tín trang bị Công giáo lầm lạc

D. Gây mức độ éo buộc triều đình mái ấm Nguyễn kí hiệp ước mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Thực dân Pháp đang được viện cớ nào là nhằm tiến công rời khỏi Bắc Kì thứ tự loại nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn vẫn nối tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ xử lý “vụ Đuypuy”

Quảng cáo

D. Nhà Nguyễn phản đối những quyết sách ngược ngạo của Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tướng Pháp lãnh đạo cuộc tiến công rời khỏi Bắc Kì thứ tự loại nhất (1873) là

A. Gácniê       B. Bôlaéc

C. Rivie       D. Rơve

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp đang được nổ súng tiến công thành phố nào là ở Bắc Kì?

A. Hà Nội       B. Hung Yên

C. Hải Dương       D. Nam Định

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Vì sao quân team triều đình nhanh gọn lẹ thất thủ bên trên trở thành TP. hà Nội năm 1873?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn đang được đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Quân triều đình kháng cự yếu hèn ớt nên nhanh gọn lẹ tan rã

C. Quân triều đình chỉ chống thủ, và ko kết phù hợp với quần chúng. # kháng chiến

D. Triều đình mải thắc mắc ứng phó với trào lưu đấu tranh giành của nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 9. Trận tiến công nào là khiến cho được giờ vang lớn số 1 ở Bắc Kì năm 1873?

A. Trận vây hãm quân thù vô trở thành Hà Nội

B. Trận chiến tranh ở cửa ngõ dù Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Trận phục kích bên trên CG cầu giấy (Hà Nội)

D. Trận phục kích bên trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong trận CG cầu giấy (Hà Nội) thứ tự loại nhất (12-1873), thương hiệu tướng mạo Pháp nào là đang được tử trận?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Hácmăng       D. Đuypuy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Trong trận chiến tranh ở cửa ngõ dù Quan Chưởng, ai đó đã lãnh đội binh sĩ chiến tranh cho tới nằm trong nhằm bảo đảm an toàn thành?

A. Một viên Chưởng cơ       B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Chiến thắng CG cầu giấy thứ tự loại nhất (1873) đang được khiến cho thực dân Pháp phải

A. tăng thời gian nhanh viện binh hỗ trợ rời khỏi Bắc Kì

B. hoang đem thắc mắc ngại và dò thám cơ hội thương lượng

C. bàn plan không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lăng rời khỏi Bắc Kì

D. ráo riết tăng nhanh tiến hành thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ Việt Nam

Đáp án: B

Xem thêm: don't forget to write to me soon

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hãy bố trí những sự khiếu nại tại đây theo như đúng trình tự động thời gian:

1. Pháp nổ súng tiến công trở thành TP. hà Nội thứ tự loại nhất

2. Phong trào phản đối triều đình mái ấm Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dưng cao từng cả nước

3. Thực dân Pháp phái đại úy Gácniê đem quân rời khỏi Bắc

A. 1,2,3       B. 2,1,3

C. 3,2,1       D. 3,1,2

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp dò thám cơ hội thương lượng với triều đình mái ấm Nguyễn nhằm kí kết bạn dạng hiệp ước mới mẻ vô năm 1874?

A. Pháp thất bại trong những việc lấn chiếm trở thành Hà Nội

B. Pháp bị ngăn tiến công ở Thanh Hóa

C. Pháp thất bại vô trận CG cầu giấy thứ tự loại nhất

D. Pháp thất bại vô trận CG cầu giấy thứ tự loại hai

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Triều đình mái ấm Nguyễn đã trải gì sau thắng lợi của quân dân tao bên trên trận CG cầu giấy thứ tự loại nhất (1873)?

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Lãnh đạo quần chúng. # kháng chiến chống Pháp

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu nối tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến

D. Tiến hành cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Hiệp ước nào là tiếp sau đây ghi lại việc triều đình mái ấm Nguyễn đầu tiên quá nhận sáu tỉnh Nam Kì là khu đất nằm trong Pháp?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Thực dân Pháp đang được viện cớ nào là nhằm xâm lăng Bắc Kì thứ tự loại nhị (1882)?

A. Nhà Nguyễn vẫn nối tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nối tiếp sở hữu sự giao hiếu với mái ấm Thanh ở Trung Quốc

D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Tên tướng mạo Pháp nào là đang được lãnh đạo cuộc tấn công rời khỏi Bắc Kì thứ tự loại hai?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Cuốcbê       D. Đuypuy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Người điều khiển quan liêu quân triều đình ngăn chặn cuộc tiến công trở thành TP. hà Nội thứ tự loại nhị (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 120 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu đôi mươi. Chiến thắng CG cầu giấy thứ tự loại nhị chứng minh điều gì về niềm tin kháng chiến chống Pháp của quần chúng. # ta?

A. Lòng yêu thương nước và quyết tâm bảo đảm an toàn Tổ quốc của quần chúng. # ta

B. Tinh thần liên hiệp thân thuộc triều đình và quần chúng. # vô kháng chiến

C. Lối tiến công giặc tài tình của quần chúng. # ta

D. Sự kết hợp uyển chuyển, nhất quán của quân và dân ta

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 121 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến thắng CG cầu giấy thứ tự loại nhất (1873) và thứ tự loại nhị (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

A. Dân binh Hà Nội

B. Quan quân đấu sĩ triều đình

C. Quân Cờ đen ngòm của Lưu Vĩnh Phúc

D. Quân Cờ đen ngòm của Lưu Vĩnh Phúc kết phù hợp với quân của Hoàng Tá Viêm

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 22. Sự khiếu nại nào là ghi lại sự đầu mặt hàng trọn vẹn của triều đình mái ấm Nguyễn trước việc xâm lăng của thực dân Pháp?

A. Quân Pháp tiến công và chiếm lĩnh được Thuận An

B. Triều đình kí Hiệp ước Hácmăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)

C. Thành TP. hà Nội thất thủ thứ tự loại nhất (1873)

D. Thành TP. hà Nội thất thủ thứ tự loại nhị (1882)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của quần chúng. # tao cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của quần chúng. # tao cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam vô cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam vô cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: những đứa con trong gia đình