trắc nghiệm sử 11 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước chống Pháp của quần chúng tao cuối thế kỉ XIX

Câu 1. Tuy vẫn hoàn thành xong về cơ bạn dạng việc làm bình quyết định nước Việt Nam, thực dân Pháp vẫn gặp gỡ nên sự phản kháng khốc liệt của những lực lượng nào?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 21

Quảng cáo

A. Một số quan lại lại yêu thương nước nhập triều đình căn nhà Nguyễn

B. Một số quan lại lại, văn thân ái, sĩ phu yêu thương nước và nhân cả nước

C. Một số trí thức yêu thương nước và quần chúng Trung Kì

D. Một số quan lại lại, văn thân ái, sĩ phu ở Bắc Kì

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Người hàng đầu phái căn nhà chiến căn nhà trương chống Pháp nhập triều đình Huế là

Quảng cáo

A. Phan Thanh Giản       B. Tôn Thất Thuyết

C. Vua Hàm Nghi       D. Nguyễn Văn Tường

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Sau khi cuộc phản công kinh trở nên Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã trải gì?

A. Đưa vua Hàm Nghi tách ngoài Hoàng trở nên cho tới đấm chống Tân Sở (Quảng Trị)

B. Tiếp tục kiến tạo khối hệ thống đấm chống nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của Pháp

C. Bổ sung lực lượng quân sự chiến lược, kế tiếp tiến hành plan phản công quân Pháp

D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung tách ngoài Hoàng trở nên cho tới đấm chống Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Nội dung đa phần của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng đứng lên kháng chiến bên dưới sự chỉ huy của triều đình

B. kêu gọi văn thân ái, sĩ phu và quần chúng toàn quốc vì thế vua nhưng mà đứng lên kháng chiến

C. kêu gọi tổ chức cách tân về chủ yếu trị, xã hội

D. tố cáo tội ác xâm lăng của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở những khu vực nào?

A. Trung Kì và Nam Kì       B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì       D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Trong quá trình 1885 - 1888, trào lưu Cần vương vãi đặt điều bên dưới sự lãnh đạo của

A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường

Quảng cáo

B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn

D. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Bộ lãnh đạo của trào lưu Cần vương vãi nhập quá trình 1885 - 1888 đóng góp bên trên địa phận nằm trong nhì tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi và Bình Định      B. Quảng Nam và Quảng Trị

C. Quảng Bình và Quảng Trị       D. Quảng Bình và Hà Tĩnh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đã lấy ông lên đường đày đọa ở đâu?

A. Tuynidi       B. Angiêri

C. Mêhicô       D. Nam Phi

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Sau khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. bị thực dân Pháp đàn áp

B. chỉ sinh hoạt vậy chừng

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cách tân và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố và cách tân và phát triển chính sách phong loài kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành cứu giúp nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa căn nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX vẫn thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành cứu giúp nước nhập quần chúng. Mặc mặc dù trào lưu thất bại tuy nhiên đã trải chậm trễ quy trình bình quyết định của thực dân Pháp ở Việt Nam

Câu 11. Nguyên nhân đa phần dẫn tới việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn nhanh gọn lẹ đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ, thiếu thốn sự link thống nhất

C. Thiếu lối lối chỉ huy chính đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và vẫn gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Đáp án: C

Giải thích: Lý do đa phần dẫn tới việc thất bại của trào lưu Cần Vương là vì thiếu thốn lối lối và sự lãnh đạo thống nhất, trào lưu ra mắt uy lực tuy nhiên lại không tồn tại sự kết hợp trở nên một trào lưu rộng lớn thống nhất nhập toàn quốc. Chính vì vậy, đó cũng là minh bệnh cho việc khủng hoảng rủi ro về lối lối và giai cấp cho chỉ huy cuối thế kỉ XIX.

Câu 12. Phong trào Cần vương vãi đem Điểm sáng của

A. phong trào yêu thương nước theo đuổi khuynh phía và ý thức hệ phong kiến

B. phong trào yêu thương nước theo đuổi khuynh phía dân căn nhà tư sản

C. phong trào yêu thương nước theo đuổi khuynh phía vô sản

D. phong trào yêu thương nước của những đẳng cấp nông dân

Đáp án: A

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi đem Điểm sáng của trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến vì thế chỉ huy trào lưu là những văn thân ái, sĩ phu phong loài kiến, đôi khi tiềm năng đứng lên vì thế vua nhưng mà kháng chiến, Phục hồi chính sách quân căn nhà thường xuyên chế cũng thể hiện tại rõ rệt khuynh phía phong loài kiến của phong trào

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX là

A. khởi nghĩa Hương Khê       B. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

C. khởi nghĩa Ba Đình       D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)do ai lãnh đạo?

A. Đinh Công Tráng       B. Nguyễn Thiện Thuật

Xem thêm: falling into your smile

C. Phan Đình Phùng       D. Đinh Gia Quế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 128 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) đặt điều bên dưới sự chỉ huy của

A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng

B. Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Gia Quế

C. Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn

D. Phạm Bành, Cầm tì Thước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 130 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) đặt điều bên dưới sự chỉ huy của

A. Cao Điền và Tống Duy Tân

B. Tống Duy Tân và Cao Thắng

C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám

D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Cao Thắng đem tầm quan trọng thế nào nhập khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)?

A. Chiêu tập dượt đấu sĩ, chuẩn bị và đào tạo và giảng dạy quân sự

B. Xây dựng địa thế căn cứ nằm trong vùng rừng núi những tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hà Tĩnh, Quảng Bình

C. Chiêu tập dượt đấu sĩ, chuẩn bị và đào tạo và giảng dạy quân sự chiến lược, kiến tạo địa thế căn cứ, nghiên cứu và phân tích sản xuất thành công xuất sắc súng ngôi trường theo đuổi kiểu mẫu của Pháp

D. Chuẩn bị lực lượng và tranh bị mang lại khởi nghĩa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Giai đoạn kể từ năm 1885 cho tới năm 1888, nghĩa binh Hương Khê triệu tập tiến hành trọng trách đa phần gì?

A. Tập trung lực lượng tấn công thực dân Pháp

B. Chuẩn bị lực lượng, kiến tạo hạ tầng chiến đấu

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chặn tấn công những đoàn xe pháo vận tải đường bộ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Giai đoạn từ thời điểm năm 1888 cho tới năm 1896, nghĩa binh Hương Khê triệu tập tiến hành trọng trách gì?

A. Chuẩn bị về lực lượng và sản xuất vũ khí

B. Xây dựng hạ tầng hành động của nghĩa quân

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chiến đấu khốc liệt với thực dân Pháp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu trăng tròn. Cuộc khởi nghĩa vũ trang rộng lớn và kéo dãn nhất nhập trào lưu chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. khởi nghĩa Hương Khê

B. khởi nghĩa Yên Thế

C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Nông dân Yên Thế đứng lên chống Pháp nhằm

A. hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. chống lại quyết sách cướp tách, bình quyết định của thực dân Pháp, bảo đảm cuộc sống

C. phản ứng trước hành vi đầu sản phẩm thực dân Pháp của triều đình

D. chống lại việc làm xâm lăng Bắc Kì của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân       B. nông dân

C. các dân tộc bản địa sinh sống ở miền núi       D. nông dân và công nhân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Đến năm 1891, kể từ Yên Thế, nghĩa binh của Đề Nắm vẫn không ngừng mở rộng sinh hoạt thanh lịch vùng nào?

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng

B. Phủ Lạng Thương

C. Tiên Lữ (Hưng Yên)

D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Trong quá trình từ thời điểm năm 1893 cho tới năm 1897, lãnh tụ vô thượng của khởi nghĩa Yên Thế là

A. Đề Nắm       B. Đề Thám

C. Nguyễn Trung Trực       D. Phan Đình Phùng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Khởi nghĩa nghĩa Yên Thế đem điểm gì khác lạ đối với những cuộc khởi nghĩa nhập trào lưu Cần vương?

A. Hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. Chống thực dân Pháp, chống triều đình, giành cơ quan ban ngành về mình nhân dân

C. Là trào lưu dân cày chống Pháp, ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

D. Là phản xạ của quần chúng trước hành vi đầu sản phẩm thực dân Pháp của triều đình

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào dân cày Yên Thế là trào lưu dân cày ngăn chặn quyết sách bình quyết định và cướp tách của thực dân Pháp, đo bại ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: gái già lắm chiêu 3 netflix