trắc nghiệm sử 11 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật nào là thanh lịch thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 22

Quảng cáo

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền tài chính VN trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp cải tiến và phát triển, tài chính công nghiệp chậm rì rì trừng trị triển

B. xuất hiện tại những chồi mống của nền tài chính tư bạn dạng công ty nghĩa tuy nhiên manh mún và phụ thuộc nhập Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp cải tiến và phát triển với việc không ngừng mở rộng gặp mặt buôn bán

D. hệ thống lối giao thông vận tải thủy, cỗ, sản phẩm ko được hé rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Khi thác nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp, xã hội VN với nhị giai cấp cho cơ bạn dạng là

A. địa công ty phong loài kiến và đái tư sản

B. địa công ty phong loài kiến và tư sản

C. địa công ty phong loài kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cấp cho người công nhân VN triệu tập đông đúc nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các nhà máy chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu tranh giành của giai cấp cho người công nhân VN là gì?

A. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ tài chính

B. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ giai cấp

C. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp vẫn triển khai quyết sách nào là tức thì kể từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng thân phụ trắng” so với những người dân kháng đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở VN, thực dân Pháp vẫn triển khai quyết sách “chia nhằm trị”, phân chia toàn quốc trở nên thân phụ Kì với 3 chính sách không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở VN, thực dân Pháp chú ý nhập ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng nề       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cấp cho hoặc giai tầng nào là ở VN càng ngày càng gánh chịu đựng nhiều loại thuế và bị cực rất rất trăm bề nhập thời hạn thực dân Pháp tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa đợt loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp đái tư sản

C. Giai cấp cho người công nhân

D. Giai cấp cho nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cấp cho người công nhân VN đa số xuất thân thích từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa công ty nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ trái khoáy lớn số 1 nhập quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với VN sau cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất là

A. Nền tài chính cải tiến và phát triển theo phía tư bạn dạng công ty nghĩa, xã hội không nhiều thay đổi đổi

B. Công thương nghiệp cải tiến và phát triển, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại thay đổi đổi

C. Cơ cấu tài chính không ít với sự lay chuyển, tổ chức cơ cấu xã hội thay đổi sâu sắc sắc

D. Cơ cấu tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, tổ chức cơ cấu xã hội thay đổi sâu sắc sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp, cách thức phát hành nào là từng bước gia nhập nhập Việt Nam?

A. Phương thức phát hành phong kiến

B. Phương thức phát hành nhỏ, tự túc tự động cấp

C. Phương thức phát hành thực dân

D. Phương thức phát hành tư bạn dạng công ty nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp lợi tức đầu tư, nhập cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở VN, thực dân Pháp vẫn giữ lại cách thức tách lột nào?

A. Phương thức tách lột tư bạn dạng công ty nghĩa

B. Phương thức tách lột phong kiến

C. Phương thức tách lột thực dân

D. Phương thức tách lột chi phí tư bạn dạng công ty nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp ở VN đã thử xuất hiện tại những giai cấp cho và giai tầng xã hội mới nhất, cơ là

A. địa công ty nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và đái tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và đái tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cấp cho nào là thành lập và hoạt động trước cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp ở VN và trở nên lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu tranh giành của người công nhân VN trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang ý nghĩa tự động trừng trị vì

A. đấu tranh giành ko mạnh mẽ và tự tin, ko kiên quyết

B. đấu tranh giành chỉ yêu sách quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu tranh giành yêu sách những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp mọi rợ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội nào là tiếp sau đây vẫn tiếp nhận luồng tư tưởng mới nhất phía bên ngoài nhập VN đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến bộ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ cỗ kể từ những nước nào là vẫn tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

C. Anh và Pháp

Xem thêm: thực dân pháp bắt đầu tiến hành khai thác thuộc địa từ thời điểm nào

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở VN, trước không còn thực dân Pháp vẫn phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và lực lượng người công nhân thực hiện mướn.

B. triển khai quy trình xâm lăng và bình toan VN.

C. trả giai cấp cho tư sản kể từ Pháp thanh lịch VN.

D. ổn định toan tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thành xong quy trình xâm lăng và bình toan VN, thực dân Pháp mới nhất hợp tác nhập tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp nên rơi rụng từng nào năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thành xong việc làm xâm lăng VN, thực dân Pháp nên rơi rụng 13 năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu đôi mươi. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở VN trong vòng thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cấp cho người công nhân VN được tạo hình trong vòng thời hạn nào?

A. Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất.

B. Trong Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của Pháp ở VN.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của Pháp ở VN.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bởi vì cách

A. tách VN ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân chia VN trở nên nhị miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân chia VN trở nên thân phụ xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân chia dân tộc bản địa VN trở nên nhiều giai tầng không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân chia VN trở nên thân phụ xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với thân phụ chính sách không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn quản lí lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở VN, thực dân Pháp lựa chọn vùng nào là là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở VN, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách rạm duy nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nghề dịch vụ nông nghiệp ở VN nhập quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng nhanh việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày VN.

B. lập những bốt điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm hoa màu với giá khá mềm mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với phát hành nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt rời khỏi với xuất xứ từ

A. một trong những người đứng rời khỏi hoạt động và sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một trong những người dân cày phong phú chuyển làn marketing,

C. một trong những đái tư sản với không nhiều vốn liếng chuyển làn marketing.

D. tư bạn dạng Pháp nhập VN kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Khi vẫn hoàn thành xong về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng VN, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa đợt loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa đợt loại nhị.

C. xúc tiến bộ việc thiết lập cỗ máy tổ chức chính quyền thực dân và chính sách bảo lãnh lên phần bờ cõi Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến bộ việc lập cỗ máy thống trị bên trên toàn VN.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân thích, sĩ phu và quần chúng toàn quốc đứng lên, vì như thế vua nhưng mà kháng chiến nhập thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang đến trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, bởi sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng nào là, bởi ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, bởi Cao Điền và Tống Duy Tân điều khiển.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, bởi Cao Điền và Hoàng Hoa Thám điều khiển.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, bởi Tống Duy Tân và Cao Thắng điều khiển.

D. Tại đồng bởi vì và trung du Thanh Hoá, bởi Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân điều khiển.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại nhập thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong vòng thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử vẻ vang VN (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: đề thi tiếng anh lớp 2