vinylaxetilen

Vinyl Axetilen là gì ? Trong nội dung bài viết sau đây của Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục share cho tới các bạn những nội dung vô nằm trong thú vị rưa rứa hữu ích tương quan cho tới Vinyl Axetilen cho tới bạn

Bạn đang xem: vinylaxetilen

Hãy theo đòi dõi tức thì kẻo bỏ qua những vấn đề hữu ích !

Tham khảo nội dung bài viết khác: 

  • Xenlulozơ Trinitrat là gì ?
  • Phenylamoni Clorua là gì ?

     Vinyl Axetilen là gì ?

– Vinyl xetilen là 1 trong mỗi vật liệu chủ yếu sẽ tạo đi ra những loại cao su thiên nhiên tổ hợp lúc này. Vinyl axetilen là tên thường gọi thường thì của phù hợp hóa học hidrocacbon

     Vinyl Axetilen công thức cấu trúc là gì ?

– Vinyl xetilen sở hữu công thức cấu tạo: CH2=CH-C-C​​​​三H

                            vinyl axetilen cong thuc cau tao

– Ta thấy nhập công thức phân tử axetilen có liên kết tía và cả liên kết song, với cấu tạo như vậy nó sẽ thể hiện tính chất như những phân tử có liên kết bội khác như phản ứng cộng với H2, HCl hoặc phản ứng với AgNO3, KMnO4,..

     Phản ứng chất hóa học của Vinyl Axetilen

   1. Vinyl Axetilen đi ra butadien

Axetilen -> vinyl axetilen -> buta-1,3-dien -> cao su thiên nhiên buna

2CH≡CH –to,xt–> CH≡C-CH=CH2

CH≡C-CH=CH2 + H2 –to,xt–> CH2=CH-CH=CH2

nCH2=CH-CH=CH2 –to,xt,p–> (-CH2-CH=CH-CH2-)n

   2. Vinyl Axetilen đi ra butan

Propan -> Metan -> Axetilen -> Vinylaxetilen -> Butan -> Propilen -> ropilenglycol

CH3-CH2-CH3 –to,xt–> CH4 + CH2=CH2

2CH4 –to,thực hiện rét mướt nhanh–> CH≡CH + 3H2

2CH≡CH –to,xt,p–> CH≡C-CH=CH2

Xem thêm: ngành công nghiệp của nước ta hiện nay

CH≡C-CH=CH2 + 3H2 –to,Ni–> CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3 –to,xt–> CH2=CH-CH3 + CH4

3CH2=CH-CH3 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)-CH(OH)-CH3 + 2MnO2 + 2KOH

vinyl axetilen la gi

   3. Vinyl Axetilen + H2

CH2CHCCH + H2 → CH2CHCHCH2

– Hình như còn hoàn toàn có thể nằm trong tiếp nhập nối song sót lại hoặc có thể cộng hoàn toàn

CH2CHCCH + 3H2 →CH3CH2CH2CH3 (butan)

   4. Vinyl Axetilen + Br2

CH2=CH-C-C​​​​三CH + 3Br2 CH2Br-CHBr-CBr2-CHBr2

    5. Vinyl Axetilen + HCl

– Phản ứng cộng HCl :

CH≡C-CH=CH2 + 2HCl → CH2=CCl-CHCl-CH3

==> Phản ứng này ghi chép theo đòi tỉ trọng mol 1:2 

– Hình như còn hoàn toàn có thể nằm trong tiếp nhập nối song sót lại, tuân theo đòi quy tắc MacCopnhiCop: phần dương của tác nhân tiến công nhập C đem nối song chứa được nhiều Hidro rộng lớn.

CH2=CCl-CHCl-CH3 +Br2 → CH3-CCl2-CHCl-CH3

Cám ơn các bạn đang được theo đòi dõi nội dung bài viết này, hứa hẹn hội ngộ các bạn ở những nội dung bài viết share nội dung tiếp sau của Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp

Xem thêm: những đứa con trong gia đình